GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK

www.ecovillage.org

Contact person: KOSHA JOUBERT

GEN is klein begonnen en is van daaruit organisch gegroeid. Het netwerk zelf is in 1995 opgericht om het rijke veld van verschillende eco-dorpjes en andere doelbewuste leefgemeenschappen, die waren ontstaan over de hele wereld, samen te brengen.

Elke leefgemeenschap in dit netwerk is geinspireerd door de diepe overtuiging dat hun eigen toekomst en de toekomst van de wereld samen hangen. Het centrale principe is dat respect voor de natuurlijke omgeving, respect voor mekaar, en respect voor de individuele en culturele diversiteit solidariteit en eenheid zal brengen over de hele wereld. De dynamische integratie van de vier essentiele dimensies van duurzaamheid – ecologisch, sociaal, ecologisch en cultureel – is typisch voor een participatieve leefgemeenschap.

Op dit moment bereikt GEN bijna 10.000 gemeenschappen in stedelijke en platteland omgevingen, in 6 van de 7 continenten (niet in Antarctica!), in 110 van de UN’s 193 naties.

GEN geeft informatie, verzamelt methodes en voorbeelden, en doet de wereldwijde vertegenwoordiging van dit groeiend netwerk; allemaal toegewijd aan het ontwikkelen en tonen van duurzame levensstijlen over de hele wereld. GEN bouwt bruggen tussen beleidsmakers, academici, ondernemers en duurzame gemeenschappen over heel de wereld. GEN heeft een raadgevende status in de Verenigde Naties (UN – ECOSOC).


FINDHORN FOUNDATION

Findhorn Foundation

www.findhorn.org

Contact person:ROBIN ALFRED

De Findhorn Foundation is een internationaal erkende vormingsinstelling voor volwassenopleiding en ook een inspirerend ecodorp – een levend en lerend centrum voor duurzaamheid.

De cursussen die er worden georganiseerd profiteren enorm van de inspirerende omgeving van de gemeenschap – een model van duurzame menselijke bewoning; van de zorgzame aandacht van de staf die in het centrum werkt; en van het artistieke en de schoonheid in de natuurlijke omgeving en de gebouwen. Dit allemaal maakt het tot een ideale plaats om meer gemarginaliseerde mensen te verwelkomen.

De Findhorn Foundation is een model voor een duurzame levensstijl. Dit komt tot uiting in de ecologische huizen en het innoverende gebruik van bouwmaterialen; ook in nieuwe technologieën zoals de ‘Living Machine’ – een rioolwaterzuiveringsinstallatie – en windmolens voor het opwekken van electriciteit. Duurzaamheid komt ook tot uiting in verschillende sociale, economische en opleidingsinitiatieven. Findhorn wil pionieren, wil inspireren, wil demonstreren, wil aanmoedigen en deelt daarom de ervaringen. Door bewustzijn, motivatie, mindfulness, creatieve energie en vreugde in alle activiteiten in te brengen worden de visies realiteit en brengen ze blijvende en positieve verandering in de wereld.


PLENUM – PIONEERS OF CHANGE

www.plenum.at

www.pioneersofchange.at

Contact Persons: Joschi Sedlak or Martin Kirchner

p l e n u m – “society for holistic sustainable development”  consulteert, traint en begeleidt ondernemingen, organisaties en individuen op het terrein van duurzaamheid, waarden-georienteerd management, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap.

Sinds 2010 bieden ze een jaar lang programma, “Pioneers of Change” genoemd. Het ondersteunt sociale ondernemers vanaf het prille begin. Het programma versterkt hun leiderschapscapaciteiten en verbetert hun vaardigheden en kennis, zodat individuele visies over een duurzame en vredevolle maatschappij zich kunnen vertalen in concrete projecten en organisaties, zoals sociale ondernemingen.


ART – Asociatia România în Tranzitie

Copy of intranzitie

www.intranzitie.org

Contact person: Adina Moise

Sinds maart 2014 is ART deel van het Transition Towns Network, dat in 2006 werd opgericht in Totnes, UK; tegen de achtergrond van de sociale, economische en klimaatcrisis. Het Transition Towns Network tracht gemeenschappen te helpen in het opbouwen van gezonde, veerkrachtige en lokale antwoorden op deze uitdagingen. Het heeft werkingen in meer dan 34 landen. ART deelt de gemeenschappelijke cultuur en de versterking door het globale netwerk.

De activiteiten van ART zijn: macro-regionale en internationale netwerking, versterken van lokale gemeenschappen, sociale economie, vorming, communicatie, publicatie en training.


ALTEKIO

altekio

www.altekio.es

Contact person: Conchi Piñeiro

Altekio is een sociale onderneming (een cooperatieve), opgericht in januari 2008. Belangrijkste doelstelling is het bevorderen van duurzame levensstijlen voor individuen, organisaties en regio’s, om te komen tot een veerkrachtiger samenleving, economie en globaal systeem.

Thema’s waarin Altekio ervaring heeft opgebouwd, zijn divers: leidinggeven, onderwijs en processen rond sociale verandering en innovatie. Als trainers, consultants en onderzoekers in het veld van milieu, sociale en economische duurzaamheid bieden ze diensten aan als: ondersteuning in leiderschap, begeleiding van organisatie ontwikkeling, gemeenschap en sociaal ondernemerschap.

Altekio is ook deel van een cooperatieve groep (Tangente Grupo Cooperativo – www.tangente.coop) die 17 sociale ondernemers en 87 werkers samen brengt. Binnen deze groep worden er projecten gedeeld, en ook samen gewerkt met verschillende andere betrokkenen (universiteiten, netwerken zoals Alternative and Solidarity Economy Network, en organisaties zoals het Elos Institute, IIFACE- Facilitation and Change Institute).


STILL CONSULTING REPRESENTING WIND HARVEST INTERNATIONAL

Copy of windharvest_Logo+writing

www.windharvest.com

Contact persons: LUEA RITTER

Still Consulting SPRL is een private onderneming die focust op consulting, begeleiding, onderzoek en training van individuen en teams in holistisch ondernemen, in marketing en systemen, in strategieën en methoden in menselijke relaties.

Wind Harvest International is een start up, gebaseerd op holistische principes, met focus op de ontwikkeling, ontwerp, verkoop en verspreiding van hernieuwbare energie (meer bepaald windturbines van 70kW, met verticale as) in lokale gemeenschappen, in crisis- en rampgebieden, en ook voor bestaande windparken.

Door het ondersteunen van gemeenschappen in het proces van een eigen energieproductie, en daardoor onafhankelijk te worden van de energiemarkt, richt Still Consulting SPRL / Wind Harvest zich op het initiëren van het transformatieproces naar een respectvol, eerlijk en authentiek leven, waarin de vier aspecten van een duurzame levensstijl aan bod komen, gestimuleerd worden en samenwerken met elkaar.


AEIDL – EUROPEAN ASSOCIATION FOR INFORMATION ON LOCAL DEVELOPMENT

Logo_AEIDL

www.aeidl.eu

Contact person: Patrizia Brandellero

Het doel van AEIDL is een Europa van burgers voor burgers tot stand te brengen; rekening houdend met de unieke, sociale, economische, culturele en milieu aspecten van elk gebied, in een proces van duurzame ontwikkeling gebaseerd op gelijke kansen en partnerschap.

Het is opgericht in 1988 en gevestigd in Brussel. Er zijn ongeveer 30 leden uit 12 verschillende landen van Europa, die allemaal begaan zijn met, en expert zijn in, lokale ontwikkeling. De activiteiten die ontplooïd worden zijn vooral projecten om de lokale ontwikkeling te stimuleren, en het uitvoeren van contracten voor de overheid, meer bepaald op Europees niveau. Er werken ongeveer 20 mensen. Het is een non-profit organisatie en investeert financiële overschotten in het bevorderen van haar doelstellingen.

AEIDL heeft ongeveer 10 jaar (1992–2001) het belangrijkste Europees plattelandsontwikkelingsprogramma, LEADER geleid.

Momenteel wordt er gewerkt aan:

  • Communicatie voor het LIFE programma
  • European Network for Rural Development (ENRD)
  • Ondersteuning voor het European Fisheries Areas Network (FARNET), als deel van het Devnet consortium
  • Technische ondersteuning betreft trans-nationaliteit in het European Social Fund.

Het is een stichtend lid van ECOLISE, het European Network for Community-led Initiatives on Climate Change and Sustainability.


FFCUL – The Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Ciencias_UL_Azul_H

 

Representative: Filipe Moreira Alves

FFCUL is een particuliere non-profit organisatie, gesticht in 1993, als een initiatief van de Faculty of Sciences of the University of Lisbon, om haar R&D projecten financieel en administratief te beheren. FFCUL fungeert, sinds haar oprichting, als een derde partij in deze R&D projecten, gebaseerd op een wetenschappelijke overeenkomst.

FFCUL fungeert als een front instelling voor de Portugese, wetenschappenlijke samenwerking van meerdere onderzoeksgroepen (onderzoek centra in verschillende domeinen, zoals biologie, scheikunde, geofysica, IT, fysica, geology, statistiek, oceanografie), met meer dan 400 lopende projecten. Veel van deze R&D activiteiten worden ontwikkeld samen met internationale teams en worden vanuit nationaal of ook  Europees niveau gefinancieerd. Belangrijkste doelstelling is om onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, om gekwalificeerde HR training aan te bieden, alsook consultancy ervaring en de verspreiding van expertise en kennis.

De missie van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Lissabon (Faculty of Sciences University of Lisbon – FFCUL) is onderwijs, innoverend onderzoek en kennisdeling in exacte, natuurlijke en technische wetenschappen; maar ook in het produceren, verspreiden en delen van kennis en culturen. Ze is geëngageerd in het stimuleren van een doorgaande en open dialoog met de burger maatschappij door verschillende verbindingen met sociale en economische actoren. FFCUL is internationaal erkend als een referentie instituut in het creëren van wetenschappelijke kennis, in het bevorderen van excellentie in onderwijs, in onderzoek en in de verhoging van de sociale en economische kennis. De huidige strategische doelstellingen van de faculteit omvatten de sociale en economische waarde van kennis en het zeker stellen van de duurzaamheid in de economische sfeer.

De Faculteit leidt het Laboratory for Systems, Instrumentation and Modelling in Science and Technology for Space and the Environment (SIM), een onderzoekscentrum opgericht in 2003. Dit SIM laboratorium heeft twee onderzoeksgroepen, waaronder één over Climate Change Impacts, Adaptation and Modelling (CCIAM), meestal financieerd door de Europese Unie. CCIAM integreert 7 doctoraten en 20 studenten die de lopende Europese en nationale onderzoeksprojecten steunen, alsook de nationale en internationale diensten betreft Klimaatverandering en Duurzaamheid.