De drempel overgaan / De kaart uittekenen

2. De drempel overgaan / In kaart brengen

Ik kom aan met project ideeën, Ik ga verder met een ruw project plan
Go to next Stepping Stone

Taken voordien

Vrienden interviewen over mijn gaven en talenten

Project ideeën en doelgroepen onderzoeken

Project

Verkennen en verfijnen van project ideeën; eerste ruw plan creëren. Mijn project in wijdere context zien: lokaal – regionaal – globaal.

Ik

Waartoe verbind ik mij ? Met wie kan ik verbinden en van wie kan ik leren? Verhogen van helderheid en vertrouwen

Taken nadien

Een profiel schrijven over mezelf, mijn team en mijn project

Prototyping – fase 1: stakeholder analyse en markt onderzoek

WijWij

Een groepscultuur bouwen van solidariteit en win-win. Waar zijn de verbindingen tussen onze ideeën? Wie zou deel kunnen uitmaken van mijn team?

WereldWereld Modellen voor verandering.Het ontwikkelen van een systemische zienswijze die mensen, projecten, middelen en tijdslijnen verbindt.
icon2 9 Stapstenen