De cirkels opbouwen / Diversiteit omarmen

3. Cirkels samenbrengen / Diversiteit omarmen

Ik kom aan met mijn eerste project ervaringen en een wens om samen te werken in een team, Ik ga verder met nieuwe methoden voor samenwerking
Go to next Stepping Stone

Taken vooraf

Een profiel schrijven over mezelf, mijn team en mijn project

Prototyping 1: stakeholder analyse en markt onderzoek

Project

Project team samenstellen, rollen, verantwoordelijkheden en bestuur uitklaren. Samenwerkingsverbanden versterken, verlangen naar wederzijdse ondersteuning. Projectplan verfijnen.

Ik Hoe kan ik mijn innerlijke diversiteit integreren?Empathy opbouwen voor mezelf en anderen.Hoe is mijn persoonlijke droom verbonden met een gezamenlijke of  gemeenschapsdroom?

Taken nadien

Prototype 2: samenwerken in het team om project plan te testen Feedback en nieuwe hulpbronnen integreren

WijWij Leren over sociale technologieën voor groepsdynamieken, conflicten en collectieve wijsheid.  Begeleiden van ‘ruimtes’ waar grote en kleine dromen kunnen ontstaan en kunnen gedeeld worden.
WereldWereld Verstaan waar we vandaan komen: de geschiedenis en evolutie van culturen. Inspiratie om de beperkingen van machtsstructuren te overwinnen.  Kleine en grote dromen in de maatschappij die onze projecten beïnvloeden.
icon2 9 Stapstenen