Durven handelen / Het landschap exploreren

4. Durven handelen / Het landschap verkennen

Ik kom toe met de wens om mijn project te zien in de ruimere context, Ik ga verder met een beter project plan
Go to next Stepping Stone

Taken vooraf

Prototype 2: samenwerken in het team om project plan te testen Feedback en nieuwe hulpbronnen integreren

Project

Ons project verrijken door de meest innovatieve, lokale en globale, oplossingen. Verzekeren dat alle hulpbronnen, nodig voor het project, er zijn.

Ik Mijn eigen stem vinden in de wereld. Vaardigheden ontwikkelen in presentatie, begeleiding en onderhandeling. Eigen leiderschapstijl vinden.

Taken nadien

Prototyping 3: Mijn project idee implementeren

Herken weerstand, twijfels en angsten

WijWij

Leren werken met processen die vanzelf ontstaan en met zelf-organiserende structuren en rollen. Een teamidentiteit opbouwen
WereldWereld Werken met lokale en regionale belanghebbenden. Samenwerkingsverbanden ontwikkelen. De impact van ons project in de wereld onderzoeken.
icon2 9 Stapstenen